Iphone / Ipad

 1. Velg Innstillinger

 2. Gå til Mail, Kontakter, Kalendere, velg aktuelle epostkonto

 3. Klikk evt på Konto
 4. I dette bildet; sørg for at epostadressen er korrekt.
  Klikk på SMTP

 5. Sørg for at navnet på SMTP primærtjener er mail.<domene.no>
  og klikk på dette

 6. Sjekk at SSL ikke er aktivert, og at Tjenerport er satt til 587Godkjenning skal settes til Passord. Klikk for godkjenning
 7. For å se gjennom innstillingene for mottak av epost gå tilbake til punkt 4 og velg AvansertSSL
  skal ikke være aktivert
  Godkjenning settes til Passord
  Tjenerport skal være enten 110, eller 143
  ( POP: 110 – IMAP: 143)